AFRY press release generic image

ÅF slutför förvärv av Ingemansson Technology AB

ons, 01/25/2006 - 16:31
För mer information:

Jonas Wiström, VD & Koncernchef 08-657 11 15/070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har tecknat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Ingemansson Technology AB (Ingemansson). ÅF köper aktierna av Lindeblad Technology AB. Köpeskillingen uppgår till cirka 53 MSEK. Halva köpeskillingen erläggs i form av nyemitterade ÅF-aktier av serie B. Ingemansson kommer att konsolideras i ÅF från och med den 1 februari 2006. I övrigt hänvisas till information om förvärvet given i pressmeddelande från ÅF-koncernen daterat den 19 januari 2006. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.