AFRY press release generic image

ÅF slutför förvärv av Konsultgruppen STIBI AB

mån, 01/16/2006 - 14:14
Åke Rosenius, Divisionschef 08-764 41 66/ 070-827 91 30 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF förvärvar 51 procent av aktierna i Konsultgruppen STIBI AB (STIBI) och blir därmed ägare till 100 procent av aktierna i STIBI. I juli 2004 förvärvade ÅF 49 procent av aktierna i STIBI, med option om att förvärva återstoden av aktierna efter två år. STIBI, som har 28 medarbetare och omsätter drygt 30 MSEK, är ett tekniskt managementkonsultföretag med bred kompetens inom upphandling, projektering, riskhantering, avtalsupprättande, logistik, kvalitetssäkring för både mjuk- och hårdvaruprojekt. STIBI arbetar till stor del med managementfrågor såväl inom privat näringsliv som i den offentliga sektorn. Företaget har bland annat många uppdrag mot försvaret och Affärsverket Statens Järnvägar gällande teknisk förvaltningsledning. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.