Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF stärker sin position som ledande partner inom försvarsteknologin

fre, 16/10/2015 - 08:30 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:

 
Viktor Svensson, Divisionschef,
Division Technology
+46 70 657 20 26
Pär Lundberg, Affärsområdeschef,
Division Technology
+46 70 275 68 18

ÅF har ingått ett betydande avtal med Försvarets Materielverk (FMV) gällande konsulttjänster för framtagning av nödvändiga underlag och samordning av arbeten vid byggnation av exempelvis fastighetsnät och teknisk bevakning för Försvarsmaktens garnisonsanläggningar runt om i landet. Avtalet sträcker sig inklusive förlängningar över 4 år och beställningar beräknas kunna uppgå till en summa av 61 MSEK. Inklusive förlängningar beräknas summan uppgå till cirka 123 MSEK över hela avtalsperioden. ÅF bidrar med ledande kompetens och projektering inom alla delar från behovsanalyser och systembeskrivningar till byggledning och systemsäkerhet. I uppdraget samarbetar ÅF med Helm Systems AB.

- Genom avtalet får ÅF möjlighet att under 4 års tid vara med och hjälpa och utveckla en av våra viktigaste kunder inom detta område, säger Viktor Svensson, divisionschef för ÅFs division Technology.

ÅF ligger i framkant och har ledande kompetens vad gäller tekniskt komplexa system inom försvarsområdet. Genom det nya avtalet ökar möjligheterna för ÅF att ta ytterligare marknadsandelar inom både försvars- och telekomindustrin.

- Det är glädjande att ÅF tillsammans med FMV framgångsrikt får fortsätta att driva utveckling och tjänster inom det svenska försvaret, som med rådande omvärldsbild blir allt viktigare för Sverige, säger Pär Lundberg, ansvarig för ÅFs verksamhet inom Systems Management.

Corporate Communication
ÅF AB


ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files