Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF: Susanna Kallur tar anställning i ÅF

ons, 17/01/2007 - 08:50 CET
ÅF: Susanna Kallur tar anställning i ÅFFor further information, please contact:Jonas Wiström, President and CEO +46 (0)8-657 11 15 / +46 (0)70-608 12 20Viktor Svensson, Director, Corporate Information +46 (0)8-657 12 01 / +46 (0)70-657 20 26 Susanna Kallur, en av Sveriges mest framgångsrika friidrottsstjärnor, anställs idag i ÅF. Susanna Kallur anställs vid ÅFs informationsavdelning och kommer att arbeta deltid så länge friidrottskarriären står främst. Hon kommer att utgå från ÅFs kontor i Falun. ÅF rekryterar en person med kvaliteter som symboliserar företagets kraftfulla utveckling. Susanna Kallur får en möjlighet att gradvis introduceras i det svenska och internationella näringslivet. "Jag är jätteglad över anställningen", säger Susanna Kallur. "Jag väljer ÅF av flera skäl. Ett tungt skäl är att ÅF är ett ledande företag i energi- och miljöfrågor, både i Sverige och internationellt. Klimatfrågan står mig nära och jag har upptäckt att ÅF som konsultföretag påverkar sina kunder i positiv riktning för en hållbar utveckling. Jag vill lära mig mer om miljöfrågor genom ÅF och samtidigt ta möjligheten att börja skapa en yrkesplattform för framtiden", säger Susanna. "Jag satsar allt på friidrotten. Jag ska bli starkare, snabbare och ännu bättre. Men det finns stunder då jag behöver få fokusera på annat för att fungera som friidrottare. Dessa stunder ska jag hädanefter ägna åt att successivt inleda min karriär på ÅF", säger Susanna Kallur. "Jag är väldigt glad att Susanna Kallur vill börja på ÅF. Hon är en fantastisk person och hennes utbildning passar för arbete vid vår informationsavdelning", säger Jonas Wiström, VD för ÅF. "Susanna är en enastående förebild för alla med sin ödmjukhet och förmåga att vara bäst när det gäller. Hennes personliga egenskaper och vinnarinstinkt kommer att tillföra ÅF mycket framöver", säger Jonas Wiström. ÅF blir jämte anställningen en av Susanna Kallurs huvudsponsorer framöver. Ett sponsoravtal är tecknat för perioden 2007-2009 med option på ytterligare tre år. InformationsavdelningenAB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag cirka 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Text version / Internet version / Print / Close