Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tar nästa steg inom global urbanisering och stadsutveckling: Ny satsning Future Cities

tis, 23/10/2018 - 13:26 CEST

ÅF sjösatte 2017 en ny strategi med större fokus på lösningar och produkter som sträcker sig mellan bolagets olika kompetensområden.

Centrala drivkrafter för ÅFs strategi och affär är urbanisering, digitalisering och hållbar stadsutveckling. Därför lanseras nu Future Cities – en plattform som tydliggör ÅFs förmåga att utveckla hållbara städer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

”I den snabbt tilltagande, globala urbaniseringen ligger stora möjligheter till ett bättre liv för många, och stora ekonomiska värden. Men vi ser också risker som för få vågar tala om idag. Jag är inte övertygad om att kombinationen av ”big money, big data och big cities” är den bästa i alla lägen. Det är viktigt i den nya urbaniseringsvågen att vi vågar lära av historien. Dagens städer är exempelvis i alltför hög utsträckning utformade utifrån bilismen”, säger ÅFs VD Jonas Gustavsson.

ÅFs ansats handlar om att optimera städer utifrån mänskliga behov utan att äventyra våra naturresurser. Det gör vi genom att applicera ett skandinaviskt angreppssätt där humanitet, tvärdisciplinära samarbeten, genomtänkt design, industriell excellens och digitala lösningar, är styrande i förtätningen och utvecklingen av framtidens städer.

ÅF har till sin satsning rekryterat Helena Paulsson som Head of Urban Development, en roll som både innebär att arbeta med ÅFs idéutveckling och arbeta med ÅFs kunder kring dessa frågor.

”Den framtida staden berör inte bara politiker, planerare och invånare, utan även tillverkningsindustrin, logistikföretagen och detaljhandeln. Vi kommer att hjälpa kunderna tillvarata de möjligheter som stadsutvecklingen innebär. Som ett ingenjörs- och designföretag med kompetens inom både stadsutveckling och digitala lösningar, kan ÅF leda och facilitera utvecklingen”, säger Helena Paulsson.

Corporate Communication
ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related images

Related files