AFRY press release generic image

ÅF Technology certifieras inom fibernät

ons, 10/26/2016 - 09:10

​ÅF Technology AB har certifierats inom den nya branschstandarden för de som arbetar med att beställa, bygga, projektleda, projektera eller besikta fibernät.

ÅF Technology AB har som det 12:e företaget totalt, och som ett av de första renodlade konsultföretagen, certifierats inom den nya branschstandarden för de som arbetar med att beställa, bygga, projektleda, projektera eller besikta fibernät. Att vara ett certifierat företag ska vara en garanti att en viss kvalitetsnivå uppnås för de som önskar köpa entreprenad- och anläggningstjänster inom området fiber.

Marknaden för installation av fiber har utvecklats så att det nu inte bara är etablerade aktörer i branschen (operatörer och stadsnät) som bygger fibernät, utan det har blivit allt vanligare att enskilda fiberföreningar köper en installation för sitt lokala behov. Det har därför funnits en efterfrågan på en branschstandard, något som är en förutsättning för att bygga på ett framtidssäkert sätt.

- Vi på ÅF Technology har som målsättning att samtliga konsulter som kommer att jobba inom området skall få en personlig certifiering så snart den möjligheten finns. För oss är det helt naturligt att den personal som jobbar i ett uppdrag har relevanta utbildningar och certifieringar, säger Pär Lundberg, ansvarig för Telekominfrastruktur på ÅF.

ÅF Technology har idag omkring 40 konsulter som arbetar med telekom och fiberutrullning. Nu inleds arbetet med att utbilda samtliga dessa inom området Robust Fiber. Detta för att i alla hänseenden kunna säkerställa att de kunder vi arbetar med får bästa tänkbara kvalitet och säkerhet i sina fibernät.

För mer info se: www.robustfiber.se

För mer information kontakta Stefan Sillén  +46 10 505 58 57

<p>ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.</p><p>ÅF – Innovation by experience</p>