AFRY press release generic image

ÅF tecknar 4-årigt A-avtal med Vattenfall - leder till behov av nyrekrytering

tis, 12/07/2010 - 09:22
Regulatory

För mer information:


Per Magnusson, Divisionschef Industry 070-676 64 26

Viktor Svensson, Informationschef     070-657 20 26ÅF har, som ledande tekniskt konsultföretag, under flera år arbetat nära
Vattenfall.
När Vattenfall nu sökte strategiska samarbetspartners inom områdena Kärnkraft,
Vattenkraft och Vindkraft föll valet naturligt på ÅF.

ÅF och Vattenfall har undertecknat ett fyraårigt A-leverantörsavtal som sträcker
sig över åren 2011-2014.

Avtalet avser teknikkonsulttjänster och spänner över allt från projektledning,
analys och utredning till tekniska beräkningar och detaljkonstruktion inom alla
tekniska discipliner. Avgörande för valet av ÅF som en strategisk partner var
att ÅF kunde påvisa kapacitet, kompetensbredd och djup samt viljan att utveckla
partnerskapet med Vattenfall.

Vattenfall är före avtalets tecknande en av ÅF-koncernens största kunder. Genom
detta avtal väntas omsättningen mot Vattenfall öka väsentligt. ÅF avser öka
rekryteringstakten inom energiområdet som en effekt av avtalet med Vattenfall.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag cirka 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa men vår verksamhet och
våra kunder finns i hela världen.
Related files