Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar avtal beträffande ny vård- och behandlingsbyggnad vid Akademiska Sjukhuset

ons, 26/03/2014 - 10:00 CET
Regulatory

För mer information:

Björn Qvist, Affärsområdeschef    +46 10 505 10 79

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26ÅF har erhållit ett betydande avtal från Landstingsservice i Uppsala Län för
projektering av en ny vård och behandlingsbyggnad. Ordervärdet uppgår till cirka
56 MSEK.

Vårdbyggnaden är en del av Projektet Framtidens Akademiska. ÅFs åtagande
omfattar projektering av El-Tele, Transport, VVS, Styr-och övervakning samt Ljud
och vibrationer.

- Vi är mycket stolta över förtroendet. Detta är ett ytterligare bevis på ÅFs
breda och djupa kompetens inom smarta och energieffektiva sjukvårdsbyggnader,
säger Björn Qvist, affärsområdeschef Buildings.

Projektet Framtidens Akademiska är det största och mest genomgripande ny- och
ombyggnadsprojektet som någonsin har genomförts på Akademiska sjukhuset. Fram
till år 2020 ska Landstingsservice bygga 58 000 kvadratmeter och därtill bygga
om och uppgradera ytterligare 100 000 kvadratmeter.

Den nya vård- och behandlingsbyggnaden ska vara energisnål och hållbar där
tillförd energi ska minimeras genom energieffektiv teknik och intelligenta
byggnadstekniska lösningar. Nybyggnaden kommer att klassificeras enligt
Miljöbyggnad Guld.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har i dag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files