Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar avtal i Finland inom "waste-to-energy"

tors, 02/10/2014 - 08:50 CEST
Regulatory

För ytterligare information:

 Jari Leskinen, Managing Director ÅF Finland       +358 40 348 5364

 Viktor Svensson, Executive Vice President IR      +46 70 657 2026ÅF har tecknat ett Owner's Engineer-kontrakt med Riikinvoima Oy om en ny
kraftvärmeanläggning i Varkausområdet, 300 km nordost om Helsingfors i Finland.
Avtalet är värt cirka 1 miljon euro.

Uppdraget innefattar övervakning av leverans av energitjänster (EPC),
projektledning som representant för kunden, kontroll av dokumentation kring
energitjänster (EPC), kvalitetssäkring, allmän tillsyn av anläggningen, samt
tillsyn av beställnings- och provningsåtgärder. ÅF ska även tillhandahålla
kompletterande tillsynstjänster vid anläggningen.

Riikinvoima bygger en ny waste-to-energy kraftvärmeanläggning baserad på
tekniken med cirkulerande fluidiserad bädd (CFB). 145 000 ton kommunalt avfall
skall utnyttjas som bränsle varje år. Produktionen beräknas uppgå till ca 90 GWh
elkraft och 180 GWh värme. Projektet inleds omedelbart och anläggningen beräknas
vara i kommersiell drift i slutet av 2016.

- Det här är ett intressant och unikt projekt i Finland, säger ÅF Finland MD
Jari Leskinen.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har drygt 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files