AFRY press release generic image

ÅF tecknar avtal med ABB

mån, 02/11/2008 - 13:22
För mer information: Per Magnusson, Divisionschef 070-676 64 26 Bengt-Åke Brunberg, Affärsområdeschef 070-552 91 88 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26 ÅF, genom division Engineering, har fått i uppdrag av ABB att genomföra anläggningskonstruktionen i Kraftblocket vid Stora Ensos anläggningar i Hyltebruk.
ÅFs uppdrag innefattar cirka 20 000 konsulttimmar och kommer att drivas från ÅFs kontor i Norrköping. Uppdraget kommer också att innefatta konsultinsatser från ÅFs division Process.
Totalprojektet innebär i första hand att ersätta befintlig styr- och övervakningsutrustning mot ett modernt processtyrsystem. Det nya systemet skapar förutsättningar för effektivare produktion, förbättrad övervakning, kontroll och reglering, samt förbättrad arbetsmiljö och ökad driftstillgänglighet.
"Anledningen till att vi valde ÅF som samarbetspartner denna gång är deras kännedom om Hyltebruk samt kunskap inom teknikområdet anläggningskonstruktion", säger Hans Stenberg, kundansvarig på ABB för Stora Enso Hylte AB.
ÅF skall ansvara för all anläggningskonstruktion, framtagande av logik- och förreglingsscheman, processbeskrivningar, funktionsbeskrivningar och driftsinstruktioner samt riskanalys.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag över 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.