AFRY press release generic image

ÅF tecknar avtal med ABB

mån, 02/11/2008 - 13:15
Regulatory

För mer information:

Per Magnusson, Divisionschef
                070-676 64 26
Bengt-Åke Brunberg, Affärsområdeschef             070-552
91 88
Viktor Svensson, Informationschef
           070-657 20 26


ÅF, genom division Engineering, har fått i uppdrag av ABB att
genomföra anläggningskonstruktionen i Kraftblocket vid Stora Ensos
anläggningar i Hyltebruk.

ÅFs uppdrag innefattar cirka 20 000 konsulttimmar och kommer att
drivas från ÅFs kontor i Norrköping. Uppdraget kommer också att
innefatta konsultinsatser från ÅFs division Process.

Totalprojektet innebär i första hand att ersätta befintlig styr- och
övervakningsutrustning mot ett modernt processtyrsystem. Det nya
systemet skapar förutsättningar för effektivare produktion,
förbättrad övervakning, kontroll och reglering, samt förbättrad
arbetsmiljö och ökad driftstillgänglighet."Anledningen till att vi valde ÅF som samarbetspartner denna gång är
deras kännedom om Hyltebruk samt kunskap inom teknikområdet
anläggningskonstruktion", säger Hans Stenberg, kundansvarig på ABB
för Stora Enso Hylte AB.

ÅF skall ansvara för all anläggningskonstruktion, framtagande av
logik- och förreglingsscheman, processbeskrivningar,
funktionsbeskrivningar och driftsinstruktioner samt riskanalys.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning.
ÅF har idag över 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files