AFRY press release generic image

ÅF tecknar avtal med HQ Bank om likviditetsgaranti

ons, 08/30/2006 - 13:22
Regulatory
ÅF tecknar avtal med HQ Bank om likviditetsgarantiFör mer information: Hans G Forsberg, Verkställande ledamot ÅFORSK 08-657 14 37Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅFs huvudägare, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse, har träffat avtal med HQ Bank AB att agera likviditetsgarant i ÅFs aktie. Syftet är att ytterligare öka likviditeten i bolagets aktie. Avtalet innebär i korthet att HQ Bank ställer köp- och säljkurser på Stockholmsbörsen i ÅF och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Avtalet gäller från och med den 1 september 2006 och ersätter därmed avtal med tidigare likviditetsgarant. InformationsavdelningenAB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.Text version / Internet version / Print / Close