AFRY press release generic image

ÅF tecknar brett teknikkonsultavtal med Øresundsbro Konsortiet

ons, 05/13/2009 - 13:00
Regulatory
För mer information:

Magnus Grenthe, Sektionschef            010-505 38 92
Viktor Svensson, Informationschef       010-505 12 01Øresundsbro Konsortiet har tecknat ett konsultavtal med ÅF avseende
fem av sex teknikområden. ÅF blir därmed "Huvudleverantör" för
tekniska konsulttjänster till Öresundsförbindelsen.

Øresundsbron köper olika typer av teknikkonsulttjänster för 10
miljoner DKK per år. Konsulttjänsterna från ÅF ingår i denna
omfattning.
ÅFs avtal löper under 2 år med option på förlängning, med start den 1
maj 2009.

Teknikområdena omfattar: VVS, El & Automation, Bygg, Väg och Järnväg.
Projekten varierar mellan att innehålla enskilda teknikområden eller
projekt som spänner över flera områden.

ÅF var det enda konsultföretaget som lämnade anbud på samtliga
teknikområden, vilket visar ÅFs bredd och möjlighet att leverera
tjänster som spänner över de flesta tillämpbara teknikområden för
industri och offentlig sektor.

ÅF har, sedan tidigare, även ett avtal med Øresundsbron för
förebyggande samt felavhjälpande underhåll för ett antal elektroniska
system och tekniska installationer: system för styrning och
övervakning, nätverk, transmission, telefoni, radio, video och
trafik.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files