AFRY press release generic image

ÅF tecknar femårsavtal med MKB Fastighets AB i Malmö

fre, 10/07/2005 - 13:24
För mer information:

Niclas Nilsson, ÅF-Infrastruktur 040-37 50 00/ 070-570 51 07 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF tecknar ett långsiktigt samarbetsavtal med MKB*, inom ramen för MKBs upphandling av tekniska förvaltningstjänster. Avtalet löper på fem år, med option på ytterligare tre år. Avtalet har ett uppskattat värde under avtalsperioden på cirka 18 MSEK. ÅFs uppdrag består framför allt i att leverera tekniska konsulttjänster omkring fastighetsrelaterad driftsoptimering och ventilation. "I upphandlingen fokuserade vi på att hitta en partner med väl utvecklade metoder och stor erfarenhet av driftsoptimering, eftersom detta är viktigt i utvecklingen av vår verksamhet. ÅF uppfyller kraven, och vi ser fram emot ett utökat samarbete", säger Christer Sandgren, teknisk chef på MKB. "Avtalet med MKB är ett bevis på ett utökat förtroende för ÅF och att vi ligger långt framme när det gäller driftsoptimering och energieffektiviseringar. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna bidra till att sänka MKBs driftskostnader", säger Niclas Nilsson ÅF-Infrastruktur. *MKB Fastighets AB är helägt av Malmö Stad. MKB har 20 500 lägenheter och 1 200 lokaler som alla är upplåtna med hyresrätt. Den totala förvaltningsytan är 1,5 miljoner m2. Alla fastigheter finns i Malmö och är friköpta.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs cirka 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.