AFRY press release generic image

ÅF tecknar omfattande avtal med Ringhals AB

tors, 09/01/2005 - 13:36
För mer information: Anders Egerbo, ÅF-TÜV Nord 031-743 12 27/ 070-374 49 10 Viktor Svensson, Informationschef ÅF 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Anders Richnau, Ringhals AB 0340-667 000

ÅF-TÜV Nord AB (ett av ÅF-Kontroll hälftenägt bolag) har tecknat ramavtal med Ringhals AB avseende teknisk kontroll. Ramavtalet gäller i fem år med option om förlängning i ytterligare två år. Ramavtalet har ett uppskattat ordervärde på 100-150 MSEK. Ringhals har planerat cirka 13 miljarder kronor i investeringar fram till och med 2012. Ringhals planerar investeringar på bland annat moderniseringar, säkerhetshöjande åtgärder och effektökningar på samtliga anläggningar. Ramavtalet med ÅF-TÜV Nord AB innefattar till exempel hållfasthetsanalyser, utredning av eventuella skador och besiktning av anläggningarna avseende såväl tillståndskontroll som uppföljning av reparationer och ändringar.
ÅF (ÅF-Kontroll AB) är tillsammans med tyska TÜV NORD gemensamma ägare till ÅF-TÜV Nord AB. Bolaget är ackrediterat som kontrollorgan, enligt SKI's föreskrifter för mekanisk utrustning - exempelvis pumpar, ventiler, rörledningar, reaktortankar och övriga tryckkärl.
ÅF-TÜV Nord har sedan grunden, år 2002, anlitats av Ringhalsgruppen, för anläggningarna i Barsebäck och Ringhals. ÅF-TÜV Nord bedriver även verksamhet som certifieringsorgan för ledningssystem - till exempel energiledningssystem, kvalitetsledningssystem (ISO 9001), miljöledningssystem, utsläppsrätter (CO2). Ringhals VD, Jan Edberg, anser att samarbetet med ÅF-TÜV Nord fungerat bra och ser fram emot det fortsatta samarbetet under det kommande förnyelseprogrammet.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 750 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.