AFRY press release generic image

ÅF tecknar partnerskapsavtal med SSAB Tunnplåt

tis, 04/29/2008 - 10:19
ÅF har tecknat ett partnerskapsavtal rörande leverans av teknikkonsulttjänster inom samtliga teknikdiscipliner, inklusive projektledning, med SSAB Tunnplåt i Borlänge. Avtalet är initialt tecknat för perioden 2008-2010.
SSAB har i avtalsprocessen gått från ett trettiotal olika teknikkonsultleverantörer, ner till två huvudsakliga leverantörer/partners för teknikkonsulttjänster- varav ÅF alltså är den ena. Det nya avtalet beräknas leda till väsentligt ökade uppdragsvolymer för ÅF till SSAB Tunnplåt i Borlänge.
ÅF arbetar inom samtliga teknikområden som kan förknippas med stålindustri. Det kan innebära projektledning, resurs- eller specialistförstärkning i uppdrag, totala uppdrag eller utförande av förstudier, förprojektering och/eller riskanalyser.
Det nya avtalet med SSAB Tunnplåt kommer leda till nyrekryteringar i Falun/Borlänge för ÅF, som idag har cirka 80 medarbetare lokalt på kontoren i Dalarna.
Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen

För mer information: Anders Lundin, Regionchef 010-5052614 Rolf Holmqvist, Sektionschef 010-5052634 Viktor Svensson, Informationschef 010-505 12 01

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.