AFRY press release generic image

ÅF tecknar partnerskapsavtal med SSAB Tunnplåt

tis, 04/29/2008 - 10:12
Regulatory
För mer information:             
                        
Anders Lundin, Regionchef          010-5052614
Rolf Holmqvist, Sektionschef                010-5052634
Viktor Svensson, Informationschef      010-505 12 01

 
 
ÅF har tecknat ett partnerskapsavtal rörande leverans av
teknikkonsulttjänster inom samtliga teknikdiscipliner, inklusive
projektledning, med SSAB Tunnplåt i Borlänge. Avtalet är initialt
tecknat för perioden 2008-2010.
 
SSAB har i avtalsprocessen gått från ett trettiotal olika
teknikkonsultleverantörer, ner till två huvudsakliga
leverantörer/partners för teknikkonsulttjänster- varav ÅF alltså är
den ena. Det nya avtalet beräknas leda till väsentligt ökade
uppdragsvolymer för ÅF till SSAB Tunnplåt i Borlänge.
 
ÅF arbetar inom samtliga teknikområden som kan förknippas med
stålindustri. Det kan innebära projektledning, resurs- eller
specialistförstärkning i uppdrag, totala uppdrag eller utförande av
förstudier, förprojektering och/eller riskanalyser.
 
Det nya avtalet med SSAB Tunnplåt kommer leda till nyrekryteringar i
Falun/Borlänge för ÅF, som idag har cirka 80 medarbetare lokalt på
kontoren i Dalarna.
 
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files