Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar ramavtal med NSB

ons, 03/06/2015 - 16:35 CEST

ÅF har ingått ett ramavtal med NSB (Norska Statliga Järnvägsbolaget) om teknisk rådgivning kring RAMS, systemteknik och dokumentation.

ÅF har ingått ett ramavtal med NSB (Norska Statliga Järnvägsbolaget) om teknisk rådgivning kring RAMS, systemteknik och dokumentation.

Ramavtalet är på tre år, 2015–2018, med möjlighet till ett års förlängning. NSB:s dotterbolag har också rätt att utnyttja avtalet vilket kan skapa ytterligare affärsmöjligheter. Avtalet styrs från Oslo.

– Vi är mycket stolta och hedrade över att ha valts ut av NSB för det här arbetet. NSB ansvarar för flertalet järnvägslinjer i Norge och bedriver passagerartrafik med intercitytåg, regionaltåg och pendeltåg. Det här långsiktiga avtalet befäster vårt partnerskap med NSB och avspeglar vårt åtagande gentemot den norska marknaden för spårbundna fordon och järnväg. Med NSB som ny kund stärker ÅF sin ställning på marknaden som ett ledande företag inom tåg och järnväg, säger Fredrik Alkenhoff, vd vid ÅF Industry, Norge.

– Avtalet är viktigt för oss. Den offentliga sektorn i Norge är ett av ÅFs större strategiska marknadssegment och ramavtalet hjälper oss växa i Norge med hjälp av experterna från våra olika avdelningar ÅF Industry, ÅF Infrastructure och ÅF Technology och med stöd av vårt kompetensnätverk, säger Jan-Erik Jansson, avdelningschef för Urban Planning, vid ÅF Infrastructure, Norge.

– Vi fortsätter flytta fram våra positioner i Skandinavien som ett ledande företag inom teknisk rådgivning, med tekniska lösningar och rådgivning för spårbundna fordon och järnvägsmarknaden, vilket skapar framgång för våra kunder. Genom att knyta samman teknik från hela företaget kan vi leverera lönsamma, innovativa och hållbara lösningar som formar framtiden och förbättrar människors vardag, säger Tommy Klevin, Department Manager vid Product Development, ÅF Technology, Sverige.

– Vårt beprövade tekniska kunnande och vår breda erfarenhet av att utveckla, tillverka, underhålla, renovera och dokumentera olika typer av projekt för rälsbundna fordon genomsyrar hela företaget. Vi är övertygade om att NSB tack vare ÅFs både djupa och breda kompetens kan hitta de bästa lösningarna för alla typer av tekniska utmaningar, säger Aysu Ugus, Commercial Project och NSB Bid Manager vid ÅF Technology, Sverige.

För mer information:
Fredrik Alkenhoff, CEO ÅF Industry, Norge   +46 72 714 66 44

På  fotot från vänster: Tommy Klevin, Aysu Ugus

<p>ÅF is an engineering and consulting company for the&nbsp;energy, industrial and infrastructure markets, creating progress for our clients&nbsp; since 1895.&nbsp;By connecting technologies we provide profitable,&nbsp; innovative and sustainable solutions to shape the future and improve people's&nbsp;lives.&nbsp;Building on our strong base in Europe, our business and&nbsp;clients are found all over the world.&nbsp;</p><p>ÅF – Innovation by experience.</p>

Related images