AFRY press release generic image

ÅF tecknar ramavtal med Saab

mån, 04/28/2008 - 09:17
Regulatory
För mer information:
 
Johan Olsson, Divisionschef                                 070-249
00 75
Viktor Svensson, Informationschef                        070-657 20
26
 
 
ÅF, genom division System, har tecknat ett 3-årigt ramavtal med Saab,
som förser den globala marknaden med produkter, tjänster och
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet.
 
Ramavtalet innefattar områdena systemarbete, programvaruutveckling
och elektronikkonstruktion samt projektledning.
Tecknandet av koncernavtalet bekräftar ÅFs position som en ledande
leverantörer av konsulttjänster för utveckling av högteknologiska
produkter.
 
ÅF har i många år varit en leverantör till Saab och tecknandet av
koncernavtalet skapar förutsättningar för ett väsentligt utvidgat
samarbete i framtiden.
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4 000 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files