Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar samarbetsavtal med Institutet för energiteknik i Norge

mån, 23/05/2016 - 09:00 CEST

ÅF och norska Institutet för energiteknik (IFE) har tecknat ett icke-bindande samarbetsavtal på minst tre år som täcker ÅFs alla affärsområden. Båda parterna kompletterar varandra som oberoende aktörer inom forskning och tekniska konsulttjänster både i Skandinavien och internationellt. Avtalet är strategiskt viktig för ÅFs utveckling på den norska industrimarknaden.

ÅF och norska Institutet för energiteknik (IFE) har tecknat ett icke-bindande samarbetsavtal på minst tre år som täcker ÅFs alla affärsområden. Båda parterna kompletterar varandra som oberoende aktörer inom forskning och tekniska konsulttjänster både i Skandinavien och internationellt. Målet med samarbetet är att föra forskningen och de faktiska behoven inom industrin närmare varandra, men också att bidra till ett ökat kunskapsutbyte mellan olika tekniska områden. Avtalet är strategiskt viktig för ÅFs utveckling på den norska industrimarknaden.

IFE är en internationell forskningsstiftelse för energi- och kärnkraftsteknik och ÅF har arbetat tillsammans med IFE inom olika gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt sedan 1985. IFE har till uppgift att bedriva forskning och utveckling inom energi- och oljesektorn på ideell basis och till gagn för samhället, och att utföra uppdrag inom kärnkraftsområdet.

IFE står också värd för OECD:s Halden Reactor Project, ett gemensamt initiativ av internationella organisationer i 20 länder som sponsrar ett samfinansierat säkerhetsprogram under OECD:s kärnkraftsbyrå.

För mer information kontakta

Thomas Nilsson, affärsområdeschef Nuclear Projects, thomas.nilsson@afconsult.com, 010 505 94 20.
Fredrik Alkenhoff, CEO ÅF Industry AS, fredrik.alkenhoff@afconsult.com, +47 47 389 454.
Thomas Brenander, sektionschef ÅF Nuclear Academy, thomas.brenander@afconsult.com, 010 505 34 77.

Mer information om IFE
Mer information om "Halden Reactor Project"

Related images