Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tecknar ytterligare ett ramavtal med Teracom

tors, 15/01/2004 - 11:16 CET

ÅF tecknar ramavtal med Teracom gällande teknisk dokumentation. Avtalet gäller i 3 år och innebär att ÅF övertar Teracoms verksamhet inom dokumentation.

ÅF tecknar ramavtal med Teracom gällande teknisk dokumentation. Avtalet gäller i 3 år och innebär att ÅF övertar Teracoms verksamhet inom dokumentation. Ramavtalet omfattar dokumentation av Teracoms nät, anläggningar samt system. Genom ramavtalet blir ÅF en större leverantör av konsulttjänster till Teracom. ÅF har sedan tidigare ramavtal med Teracom gällande konsulttjänster kring Teracoms kärnverksamhet. ÅF har en mångårig erfarenhet inom infrastruktur för telekommunikation. Kunder är teleoperatörer, stadsnätsägare, nätleverantörer, myndigheter/verk och Försvaret. För mer information: Carl-Magnus Eriksson, ÅF Karlstad 054-17 09 08 Kristina Englund, ÅF Stockholm 070-327 70 33 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26