AFRY press release generic image

ÅF tillförs 54 MSEK via konvertibelt förlagslån

tors, 06/30/2005 - 15:34
För mer information:

Anders Gabrielsson, Ekonomichef 08-657 12 10/ 070-566 71 71 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

Den 28 april 2005 beslutade ordinarie bolagsstämma i ÅF att genomföra ett konvertibelprogram riktat till tillsvidareanställda i ÅF i Sverige, Finland och Norge. Det totala tecknade beloppet uppgick till cirka 54 MSEK. Konverteringskursen har fastställts till 172 SEK. Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med 6 250 000 SEK och antalet aktier med 312 500 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,0 procent av kapitalet och cirka 3,2 procent av rösterna.
AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.