Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF tillsätter ny medlem i koncernledningen

mån, 29/01/2018 - 12:00 CET

ÅF utser Robert Larsson till ny divisionschef för division Industry och medlem av koncernledningen. Robert har mer än 20 års erfarenhet från industrin och kommer till ÅF från ABB. Han tillträder sin tjänst på ÅF senast 23 juli 2018.

”Jag är mycket nöjd över att Robert antagit rollen som divisionschef på ÅF. Robert har lång internationell erfarenhet från industrin där han bland annat ansvarat för ABBs globala verksamhet för motorer och generatorer och byggt upp större verksamhet i Kina. Robert kommer att vara en stark drivkraft i implementationen av ÅFs nya strategi som bland annat innebär ökad internationalisering och paketering av helhetslösningar till våra kunder”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef ÅF.

Robert har mer än 20 års erfarenhet från en global industriell verksamhet, och har förutom affärsledning också arbetat med produktledning och produktutveckling. Han startade sin karriär på Scania och har sedan 1994 arbetat på ABB. Under de senaste 10 åren har Robert haft ledande befattningar, varit stationerad både i Kina och Schweiz och haft ansvar för en global organisation med försäljning och tillverkning på alla större marknader. Sedan 2015 är Robert ansvarig för divisionen Robotics and Motion i Sverige.

Robert kommer att tillträda sin tjänst senast den 23 juli, 2018. Fram till dess kvarstår Jonas Larsson som tillförordnad divisionschef för division Industry.

Division Industry erbjuder tjänster inom produktut­veckling, process- och produk­tionssystem och har cirka 3000 medarbetare.

Corporate Communication ÅF AB (publ)

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

Marta Tiberg, Head of Corporate Communication and Brand                 +46 73 072 70 48

Related images

Related files