Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF träffar partnerskapsavtal med ABB

fre, 04/07/2003 - 16:46 CEST

ABB och ÅF har inlett ett samarbete där ÅF är en partner vid integrering av system och produkter inom ramen för ABB:s koncept IndustrialIT.

ABB och ÅF har inlett ett samarbete där ÅF är en partner vid integrering av system och produkter inom ramen för ABB:s koncept IndustrialIT. Parterna kommer att erbjuda lösningar som sömlöst integrerar kundernas produktions- och affärssystem i realtid, för att höja kundens produktivitet.

Kärnan i konceptet och samarbetet är IT-plattformen, Aspect Integrator Platform, som både är en integrationsplattform och en utvecklingsmiljö.

- Ett starkt varumärke samt bred och djup ingenjörskompetens gör ÅF till en eftertraktad IndustrialIT partner. ÅFs vilja att satsa på tekniken bakom ABB IndustrialIT är en konceptuell framgång för vår del, säger Joakim Askviken, försäljningschef på ABB svensk försäljning.

Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen

För mer information: Anders Hallgren, sektionschef ÅF Industri & System Telefon: 021-16 45 45 / 070 795 73 09

Thomas Björklund, ABB Automation Technology Products Telefon: 070 - 255 99 45

Viktor Svensson, Informationschef ÅF Telefon: 08-657 12 01 / 070 657 20 26