Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF uppgraderar fjärrvärmenät i Belgrad

tis, 22/04/2003 - 00:00 CEST

ÅF har fått i uppdrag att uppgradera och utveckla det centrala fjärrvärmenätet i Belgrad, Serbien. Fjärrvärmenätet drivs av Beogradske Elektrane (Belgrad Stad).

ÅF har fått i uppdrag att uppgradera och utveckla det centrala fjärrvärmenätet i Belgrad, Serbien. Fjärrvärmenätet drivs av Beogradske Elektrane (Belgrad Stad). Dessutom ska ÅF effektivisera fjärrvärmebolaget, till exempel genom införande av nya ekonomirutiner, kunddebiteringssystem och informationssystem.

ÅF har fått uppdraget inom ramen av ett konsortium bestående av ÅF, Göteborg Energi International och Helm Corporation (Irland). Uppdraget beräknas börja i juni och avslutas under 2005.

SIDA står som finansiär av konsultuppdraget. Det totala ordervärdet är cirka 28 MSEK, varav cirka 25 procent tillfaller ÅF. Informationsavdelningen

AB Ångpanneföreningen

För mer information: Eva Nilsson, Affärsutveckling ÅF Energi & Miljö 073 440 64 20 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070 657 20 26 För fri publicering: 2003-05-22