AFRY press release generic image

ÅF utför provning för EuroMaint

ons, 04/06/2005 - 10:15
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Patric Lennartsson, Coordinator Provning 08-657 17 80/ 070-668 32 33 Björn Sundén, vVD EuroMaint 08-762 52 05/ 070-762 52 05

EuroMaint har gett ÅF-Kontroll i uppdrag att utföra besiktning och återkommande provning av rullande produkter på tåg, såsom tågaxlar och hjul.
Kontraktet är värt minst 20 MSEK de första två åren.
EuroMaint-uppdraget kommer att bedrivas från ÅFs kontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Västerås, Örebro, Göteborg och Malmö.
ÅF-Kontroll har utvecklat marknadsledande resurser och expertis för återkommande provning, framtagning av provnings- och underhållsinstruktioner samt design och konstruktion av provningssystem som anpassas för till exempel X2000 och RC-loken.
"Vi har stor erfarenhet av denna typ av uppdrag som ställer höga krav på teknisk kompetens och flexibilitet", säger ÅF-Kontrolls VD Jörgen Backersgård.
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder."