Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF utreder nästa stora infrastrukturprojekt i Göteborg

fre, 28/06/2019 - 08:10 CEST

Uppdraget gäller en genomförandestudie för en ny spårvägslinje och citybuss i Göteborg. Syftet med studien är att möjliggöra byggandet av en ny förbindelse mellan Frihamnen och Lindholmen. Spårvägen och citybussen planeras stå klar år 2022, med möjlig trafikeringsstart tidigt år 2023.

Göteborgs Stad planerar för spårvagnstrafik och citybuss mellan Brunnsbo och Linnéplatsen, via Lindholmen och Frihamnen. Arbetet kommer att pågå i flera år och är indelat i tre etapper, där sträckan Frihamnen-Lindholmen är först ut. Med trafikkontoret i Göteborg som uppdragsgivare ska ÅF ta fram en genomförandestudie med målet att säkerställa byggnationen av den första etappen mellan Frihamnen-Lindholmen.

Vi är glada och stolta över att få vara med och bidra till en så pass viktig infrastruktursatsning som denna. Det är ett spännande och utmanande projekt, inte minst eftersom utformningen av den nya förbindelsen kommer att påverkas av andra pågående och planerade projekt i närområdet, säger Kajsa Rosén, affärsområdeschef för Transportation på ÅF.

Projektet är en del av åtgärder i Västra Götalandsregionens Målbild Koll 2035, regionens gemensamma vision för framtidens kollektivtrafik. I studien utreds förutsättningarna för hur sträckningen kan uppfylla de egenskaper som finns utpekade i Målbild Koll 2035. Förbindelsen är en del av överenskommelsen Sverigeförhandlingen och finansieras med en kombination av statliga, regionala och kommunala medel.

Som en del av uppdraget bidrar ÅF bland annat med trafikförslag, kapacitetsbedömningar, systemlösningar för spårvagnstrafik, riskanalyser och miljökontroller.
  
  

Kajsa Rosén, affärsområdeschef för Transportation, ÅF
kajsa.rosen@afconsult.com
070-724 64 30

Related images

Related files