AFRY press release generic image

ÅF utreder strömavbrott i Sverige och internationellt

mån, 10/27/2003 - 17:08

ÅF har av Energimyndigheten fått två uppdrag avseende kartläggning och analys av inträffade strömavbrott i Sverige och internationellt. ÅF skall rapportera dessa utredningar före årsskiftet.

För mer information: AB ÅF Christer Björklund 08-657 14 82/ 070-657 14 82 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅF har av Energimyndigheten fått två uppdrag avseende kartläggning och analys av inträffade strömavbrott i Sverige och internationellt. ÅF skall rapportera dessa utredningar före årsskiftet. Det första uppdraget avser en kartläggning av orsak och konsekvens av det stora strömavbrott som drabbade åtta delstater i USA samt en provins i Kanada den 14 augusti. I uppdraget ingår att se efter vilka lärdomar som kan dras av händelserna för svenskt vidkommande.
Det andra uppdraget är att beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna utav elavbrottet i södra Sverige den 28 september. I uppdraget ingår vidare att försöka uppskatta hur människor drabbats på andra sätt än det ekonomiska. ÅF:s division Energi & Miljö har 350 medarbetare i Sverige och internationellt. AB Ångpanneföreningen Informationsavdelningen