AFRY press release generic image

ÅF utsedd totalentreprenör för alla installationssystem i Gripenhallen i Ängelholm

mån, 10/24/2005 - 13:11
För mer information:

Niclas Nilsson, ÅF-Infrastruktur 040-37 50 00/ 070-570 51 07 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26

ÅFs uppdrag innefattar totalentreprenad av samtliga installationssystem för en ny träningshall för Rögle BK i Ängelholm, kallad Gripenhallen. Entreprenaden avser installationssystem för exempelvis kyla, ventilation och el. ÅFs ordervärde uppgår till cirka 8 MSEK. ÅF fick uppdraget bland annat genom att i anbudsförfarandet presentera den bästa totalekonomiska lösningen, med lägst energi- och driftskostnader. "Genom att bedriva projektet som en funktionsentreprenad har vi kunnat avtala om utökade åtaganden och garantier från ÅF - vilket gynnar både projektet och beställaren. Vi är glada att vi kan hjälpa beställaren och därigenom också Rögle BK till en långsiktigt bättre ekonomi", säger Niclas Nilsson, ÅF-Infrastruktur. Projektet kommer att bedrivas som en underentreprenad till Peab.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs närmare 2 700 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.