AFRY press release generic image

ÅF utser Jonas Ågrup till ny CFO

tors, 05/31/2007 - 09:32
För mer information: Jonas Wiström, VD 070-608 12 20 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

ÅF har rekryterat Jonas Ågrup till ny Chief Financial Officer, CFO, med tillträde den 3 september 2007. Jonas Ågrup, 47 år, är civilekonom med lång erfarenhet av arbete inom börsnoterade internationella företag. Jonas kommer närmast från WM-data Sverige där han arbetat som Vice VD med ansvar för ekonomi och administration sedan 2006. Dessförinnan arbetade Jonas som ekonomichef för Cardo Industrial Doors 2003-2006. Mellan åren 1987-2003 arbetade Jonas inom Atlas Copco i en rad olika ledande befattningar, de sista åren som Vice President Finance för Atlas Copco Tools & Systems Division.
Anders Gabrielsson, CFO i ÅF mellan 1985-2007, kommer att fortsätta arbeta inom ÅF-koncernen med business control och affärsutveckling. Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.