AFRY press release generic image

ÅF utser Jonas Ågrup till ny CFO

tors, 05/31/2007 - 09:30
Regulatory
För mer information:


Jonas Wiström, VD             070-608 12 20
Viktor Svensson, Informationschef     070-657 20 26ÅF har rekryterat Jonas Ågrup till ny Chief Financial Officer, CFO,
med tillträde den 3 september 2007. Jonas Ågrup, 47 år, är
civilekonom med lång erfarenhet av arbete inom börsnoterade
internationella företag.

Jonas kommer närmast från WM-data Sverige där han arbetat som Vice VD
med ansvar för ekonomi och administration sedan 2006. Dessförinnan
arbetade Jonas som ekonomichef för Cardo Industrial Doors 2003-2006.
Mellan åren 1987-2003 arbetade Jonas inom Atlas Copco i en rad olika
ledande befattningar, de sista åren som Vice President Finance för
Atlas Copco Tools & Systems Division.

Anders Gabrielsson, CFO i ÅF mellan 1985-2007, kommer att fortsätta
arbeta inom ÅF-koncernen med business control och affärsutveckling.


Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files