Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF utvalt för större kraftprojekt i Kenya, Uganda och Rwanda

ons, 15/04/2015 - 14:49 CEST
Regulatory

För mer information:

För mer information:  
   
Roberto Gerosa, President Division International +41 56 483 17 29
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Regeringarna i de tre länderna gav ÅF i uppdrag att göra en genomförbarhetsstudie för ett sammanlänkningsprojekt på 400 kV i Kenya, Uganda och Rwanda. Projektet är en mycket viktig milstolpe för EAPP (East African Power Pool) på vägen mot en gemensam och sammankopplad energimarknad. Värdet av kontraktet uppgår till omkring 1,48 miljoner USD och projektet löper över fem till sju månader.

Sammanlänkningsprojektet består av transmissionsledningar på omkring 1 300 km med 13 transformatorstationer. Det är ett projekt av högsta prioritet för regeringarna i Kenya, Uganda och Rwanda och bidrar inte enbart till kraftöverföring och möjligheter till handel inom de tre länderna.

Projektet blir dessutom ett avgörande steg i EAPP:s vision om en helt sammankopplad region och ett centralt inslag i kraftöverföringen till behövande platser och stödet till utvecklingen av infrastruktur och industri som kan höja levnadsstandarden på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

- Jag är mycket stolt över att ÅF valdes ut som det ledande konsultföretaget för EAPP. ÅF har den kompetens som behövs för att hjälpa EAPP uppfylla sin vision om att bli den mest livaktiga energimarknaden med tillförlitlig och effektiv energiförsörjning till lägsta kostnad genom helt integrerade och sammankopplade regionala system, säger Roberto Gerosa, President Division International.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files