AFRY press release generic image

ÅF utvecklar Norrbotniabanan

ons, 12/14/2016 - 09:59

ÅF anlitas av Trafikverket för planering och projektering av Norrbotniabanan. Ordern värderas till cirka 40 MSEK.

ÅF anlitas av Trafikverket för planering och projektering av Norrbotniabanan, den del som ska gå i genom Skellefteå kommun. Ordern värderas till cirka 40 MSEK.

Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg på 27 mil mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Den nya järnvägsdragningen ska i första hand förstärka godstrafiken i landet, men också möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. De positiva effekterna är stora; transportkostnaderna för godstrafiken kan minskas med cirka 30 procent och restiderna för persontrafik kan halveras vilket möjliggör arbetspendling på ett bättre sätt än idag.

Uppdraget som ÅF vunnit omfattar bland annat linjestudier och samrådshandlingar samt framtagande av tre järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivningar för delen genom Skellefteå kommun. Arbetet förväntas pågå till år 2019.

– ÅF har mycket god erfarenhet av att driva stora infrastrukturprojekt effektivt. Vi har en unik position inom de här områdena, säger Mats Påhlsson, divisionschef för ÅFs division Infrastructure.

– På tre år har ÅF växt kraftigt inom samhällsbyggnad i Norrland. Det är glädjande att vi nu är med och vinner de stora projekten som är viktiga för regionens utveckling, säger Folke Sandberg, ansvarig för ÅFs verksamhet inom samhällsbyggnad i Norrland.

För mer information:

Mats Påhlsson, Divisionschef Infrastruktur+46 70 534 64 00
Folke Sandberg, Regionchef Norr, Samhällsbyggnad+46 70 316 99 01

<p>ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.</p><p>ÅF – Innovation by experience</p>