Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF utvecklar nytt IT-system till Akzo Nobel

ons, 27/08/2003 - 13:48 CEST

ÅF har tecknat avtal om applikationsutveckling och systemintegrering av ett nytt övergripande produktionssystem till Akzo Nobel Decorative Coating i Malmö.

ÅF har tecknat avtal om applikationsutveckling och systemintegrering av ett nytt övergripande produktionssystem till Akzo Nobel Decorative Coating i Malmö.

Det nya systemet ska integrerat styra produktionen och delar av administrationen vid Malmö-fabriken som har 700 anställda, och producerade närmare 37 miljoner liter färg och spackel under fjolåret.

Produktionssystemet, som tas i drift i januari 2004, ersätter Akzo Nobels tidigare produktionssystem, och är bättre anpassat till dagens förutsättningar, i koncernen och externt.

"Ordern är viktig och visar att satsningen på produkt- och produktionsutveckling i Lund/Malmö-regionen är riktig", säger Jan-Åke Fransson, regionchef ÅF-Industri & System.

Informationsavdelningen AB Ångpanneföreningen

För mer information: AB Ångpanneföreningen Rolf Bornhager, Säljchef ÅF i Lund 046-286 22 53, 070-263 30 69 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01, 070-657 20 26