AFRY press release generic image

ÅF - Valberedning i ÅF utsedd

fre, 11/02/2007 - 08:31
Regulatory
För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef          070-657 20 26Till valberedning i AB Ångpanneföreningen har följande personer
utsetts, i enlighet med beslut vid ordinarie årsstämma 2007:

-     Ulf Dinkelspiel, ordförande AB Ångpanneföreningen

-     Gunnar Svedberg, representant för Ångpanneföreningens
forskningsstiftelse (tillika ordförande i valberedningen)

-     Lars-Göran Orrevall, Skandia Liv

-     Anders Oscarsson, SEB Fonder
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade
tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och
IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt
ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom
många branscher. ÅFs drygt 3 500 medarbetare arbetar på ett femtiotal
kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.

Related files