Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF: Valberedning i ÅF utsedd

fre, 13/10/2006 - 10:06 CEST
Regulatory
ÅF: Valberedning i ÅF utseddFör mer information: Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Till valberedning i AB Ångpanneföreningen har följande personer utsetts, i enlighet med beslut vid ordinarie årsstämma 2006: - Carl-Erik Nyquist, ordförande AB Ångpanneföreningen - Gunnar Svedberg, ordförande Ångpanneföreningens forskningsstiftelse (tillika ordförande i valberedningen) - Erik Sjöström, Skandia Liv ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och i utvecklingen av produkter och IT-system. Vi utför också kontroll och besiktning. Vårt ingenjörskunnande vilar på hundraårig erfarenhet och sakkunskap inom många branscher. ÅFs cirka 3 500 medarbetare arbetar på ett femtiotal kontor i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.Attachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close