AFRY press release generic image

ÅF: Valberedningens förslag till styrelse i ÅF inför årsstämman 2007

tors, 02/22/2007 - 10:29
Regulatory

För mer information:

Jonas Wiström, VD                  08-657 11
15/070-608 12 20

Viktor Svensson, Informationschef       08-657 12 01/070-657
20 26


Valberedningen för ÅF föreslår årsstämman den 8 maj att välja Ulf
Dinkelspiel till ny ordförande och Patrik Enblad och Jon Risfelt till
nya ordinarie styrelseledamöter.

Ulf Dinkelspiel föreslås ersätta Carl-Erik Nyquist som styrelsens
ordförande. Carl-Erik Nyquist lämnar därmed ÅF styrelse där han varit
ordförande sedan 2002.

Valberedningen föreslår att ÅFs styrelse ska utökas från sju till
åtta ledamöter:
Till ledamöter föreslås omval av Ulf Dinkelspiel (föreslagen
ordförande), Magnus Grill, Eva-Lotta Kraft, Peter Sandström, Helena
Skåntorp samt Lena Treschow Torell. Nyval föreslås av Patrik Enblad
och Jon Risfelt.

Ulf Dinkelspiel, född 1939, har varit ordinarie styrelseledamot i ÅF
sedan 2004. Han har också styrelseuppdrag i bland annat Landshypotek
AB, Nordnet och E. Öhman J:or AB. Ulf Dinkelspiel har tidigare varit
VD för Exportrådet och haft ledande befattningar inom
Utrikesdepartementet, däribland som Europa- och
utrikeshandelsminister 1991-1994, och som ambassadör och
chefsförhandlare för EG-frågor 1988-1991.

Patrik Enblad, född 1966, är VD för HQ AB och HQ Bank AB. Patrik är
också styrelseledamot i ORC Software, Svenska Skidförbundet och
Kungliga Svenska Segelsällskapet.

Jon Risfelt, född 1961, är styrelseledamot i TeliaSonera, Enea AB,
Bilia AB och Svensk Fastighetsförmedling AB och rådgivare åt Gambro.
Jon har tidigare varit VD för Gambro Renal Products,
Europolitan/Vodafone i Sverige samt Nyman & Schultz-koncernen samt
också arbetat inom SAS, Ericsson och American Express.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files