AFRY press release generic image

ÅF växer vidare i Tjeckien

mån, 09/01/2008 - 09:00
Regulatory
Förvärvar det tjeckiska kontrollföretaget Qualitest med 80
medarbetare.


För mer information:

Jonas Wiström, VD & Koncernchef    070-608 12 20
Jörgen Backersgård, VD ÅF-Kontroll 070-374 17 10
Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26


ÅF-Kontroll förvärvar, per 1 september, 100 procent av aktierna i
tjeckiska Qualitest S.R.O. Förvärvet är ett led i strategin att bli
en internationell aktör på marknaden för teknisk kontroll.

Qualitest, med säte i staden Pardubice, har 80 medarbetare, och är
marknadsledande inom oförstörande provning i Tjeckien. Företaget har
ett 150-tal kunder i verkstads-, petrokemi- och energisektorn.
Viktiga kunder är exempelvis Sandvik och SIAG (vindkraft).

Bolaget omsatte närmare 30 MSEK med ett rörelseresultat på drygt 6
MSEK under 2007. Bolagets rörelsemarginal har under de senaste fem
åren varit i genomsnitt 14 procent.

Qualitest är ÅF-Kontrolls första etablering utanför Sverige.
Förvärvet skapar en plattform för vidare tillväxt för ÅF-Kontroll i
Europa. Dels organiskt genom att utveckla Qualitests tjänsteutbud,
dels via nya kompletterande företagsförvärv.

Tjeckien är en utvald och strategisk marknad för ÅF-koncernen. ÅF har
sedan tidigare ett 30-tal medarbetare i staden Pilzen, Tjeckien,
tillhörande division Engineering.

Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i
Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files