AFRY press release generic image

ÅF vinner avtal med China Steel, Taiwan

tis, 06/20/2006 - 13:40
För mer information: Lars Larsson, ÅF-Benima 08-505 565 10/ 070-673 91 85 Viktor Svensson, Informationschef 08-657 12 01/ 070-657 20 26 ÅF, genom division ÅF-Benima, har vunnit ett kontrakt för att modernisera det överordnade IT-systemet vid ett automatiserat tunnplåtslager hos China Steel Corporation i Kaohsiung, Taiwan.
En högkvalitativ leverans av ett liknande kontroll- och informationssystemet 1992 samt en god relation med China Steel gjorde att ÅF fick förtroendet att leverera ett nytt system. Det nya systemet innehåller modern maskinvara som är realiserat på en Microsoft Windows plattform med .NET teknologi.
En ingenjörsinsats på omkring 6 000 timmar kommer att behövas för att realisera det nya systemet som i första hand omfattar följande huvudfunktioner: Underhåll av en databas med plåt och lager information Planering och optimering av transporter Kontroll, följning och övervakning av plåtar och transportutrustning Informationsutbyte med överordnat IBM affärssystem, system vid glödgnings-, galvaniserings- och inspektionslinjer samt flera PLC-system Omfattande rapportering ÅFs uppdrag påbörjas per omgående och kommer att vara slutfört i början av 2007. ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.