Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner avtal med Forsmark

mån, 09/03/2009 - 09:10 CET
Regulatory
För mer information:


Jörgen Backersgård, Divisionschef ÅF-Kontroll     070-374 17 10
Viktor Svensson, Informationschef                 070-657 20 26


ÅF, genom dotterbolaget ÅF Kontroll, har av Forsmarks Kraftgrupp fått
i uppdrag att leverera återkommande kontroll av rör & komponenter med
kvalificerade provningssystem. Uppdraget avser Forsmark 1-3 under
revisionsperioden 2009-2011 samt option på ytterligare två år.
Uppdraget omfattar mekaniserad- och manuell provning.

ÅF-Kontroll har dessutom vunnit uppdraget att ta fram och kvalificera
teknik för mekaniserad provning av rostfri svets. Projektet är
gemensamt för de svenska tillståndshavarna, Oskarshamn, Forsmark och
Ringhals och leds av Forsmark.
I kontraktet ingår option på provning årligen till och med 2013.

Det totala ordervärdet för ÅF-Kontroll uppskattas till 25 MSEK för de
första tre åren.

Kontinuitet, hög kompetensnivå som bygger på stor erfarenhet av
aktuella uppdrag var orsaker som framfördes till valet av
ÅF-Kontroll.

Genom uppdraget förstärker ÅF sin ställning som den ledande aktören
till svensk kärnkraft inom segmentet återkommande kontroll.

Informationsavdelningen
ÅF AB
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på
hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av
produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll
och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa,
men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files