Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner avtal med SKB avseende Kärnbränsleförvaret i Forsmark

fre, 10/02/2012 - 14:41 CET
Regulatory

För mer information:

 Mats Påhlsson, Divisionschef Infrastructure 070-534 64 00

 Per Magnusson, Divisionschef Industry       070-676 64 26

 Viktor Svensson, Informationschef           070-657 20 26


ÅF har, tillsammans med Tyréns AB, tecknat ett avtal med SKB avseende
systemprojekteringen av Kärnbränsleförvaret i Forsmark.  I slutet av 2011
aviserade ÅF och Tyréns en förstudie inför systemprojekteringen (6 MSEK).

Det nya avtalet värderas till ungefär 75 MSEK, varav minst hälften beräknas
tillfalla ÅF. Uppdraget skall genomföras 2012-2013.

Systemprojektering innebär att ta fram ritningar, modeller, specifikationer och
systemlösningar - inför en planerad byggstart av Kärnbränsleförvaret 2017.

Merparten av arbetsinsatsen kommer att utföras från ÅF i Stockholm och engagera
resurser och kompetenser från flera ÅF-divisioner. Arbetet med projekteringen
sker i nära samarbete med SKB på platskontoret i Forsmark.

ÅF har vunnit ordern tack vare en stark referensportfölj av stora
infrastrukturella och industriella projekt samt världsledande kompetens på
kärnkraftsområdet.

Informationsavdelningen

ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF
har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och
våra kunder finns i hela världen.


Related files