Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner betydande avtal med FMV

tis, 31/05/2011 - 10:30 CEST
Regulatory

För mer information:


Johan Olsson, Divisionschef Technology 070-249 00 75

Viktor Svensson, Informationschef      070-657 20 26ÅF har träffat ett avtal med FMV inom övervaknings- och
ledningssystemsintegration. För ÅF är ordern värd drygt 25 MSEK.  Avtalet
sträcker sig över 2år.

 FMV skall uppgradera sina system inom bland annat teknisk bevakning,
driftövervakningssystem, Försvarsmaktens larmcentral, utlandsstyrkan,
förbandsintegration samt insatsorganisation Helikopter.

ÅF är utsedd teknisk huvudkonsult i detta projekt och uppdraget innefattar
kompetenser inom projektledning, specifikationer för upphandling och tekniska
utredningar från ÅFs samtliga divisioner i Sverige.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files