Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner betydande energiprojekt för Holmen

tis, 12/04/2011 - 09:58 CEST
Regulatory

För mer information:

Eero Auranne, divisionschef Energy +358 40 3485120

Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26ÅF har undertecknat ett betydande konsultkontrakt med Iggesund Paperboard
(Workington, England) Ltd, som ägs av Holmen AB.

Iggesund skall investera i en biobränslepanna vid kartongbruket i Workington,
England. Investeringen uppgår till 1,1 miljarder kronor. Den nya anläggningen
kommer att stå för fabrikens totala energibehov i form av elektricitet och ånga.

ÅF är utsedd teknisk huvudkonsult och uppdraget innefattar kompetenser som rör
projektledning, detaljkonstruktion, inköp såväl som anläggningskonstruktion.

Anläggningen kommer att dimensioneras för en totaleffekt på 150 MW och beräknas
producera 325 GWh elenenergi och 420 GWh värmeenergi per år. Det innebär en
radikal omläggning av brukets energiförsörjning från fossil naturgas till
biobränslen vilket kommer att medföra att de fossila koldioxidutsläppen från
bruket i stort sett elimineras. Den nya biopannan beräknas tas i bruk i april
2013.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files