Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner betydande energiprojekt i Lettland

fre, 12/03/2010 - 11:09 CET
Regulatory

För mer information:

 Eero Auranne, Divisionchef        +358 403 485 120

 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26


Det statliga lettiska energibolag Latvenergo har utsett ÅF, via division Energy,
till teknisk konsult vid uppbyggnaden av ett nytt kraftvärmeverk i Riga.
Kraftverket är naturgaseldat med en effekt om 420 MW och skall tas i drift i
mitten av 2013.

ÅF skall i första hand ansvara för projektledning, konstruktion, drifttagning,
övervakning och projektets övergripande kvalitetskontroll.

För ÅF är ordern värd ett flertal miljoner Euro.

Projektet är andra fasen av Latvenergos betydande investeringsprogram. Ett
liknande kraftvärmeblock togs i drift 2009. Med detta nya block förverkligar
Latvenergo strategin att modernisera landets el- och värmeproduktion, och
förbättrar dess miljöprestanda samt tillförlitlighet.

"Vi är mycket nöjda att Latvenergo har anlitat ÅF som teknisk konsult. Det
gäller den största infrastrukturinvesteringsprojekt i Lettland", säger Eero
Auranne, chef för ÅFs division Energy.

Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för
infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är
även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500
medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i
hela världen.

Related files