Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner betydande infrastrukturuppdrag i Göteborg

tis, 28/08/2012 - 09:17 CEST
Regulatory

För mer information:

 Björn Östlund, Affärsområdeschef  +46 70 207 74 70

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26
ÅF har, i samarbete med White arkitekter, vunnit ett av huvudkontrakten inom
projekt Västlänken åt Trafikverket.

Uppdraget  "Korsvägen - Järnvägsstation"  löper över tre år och projektets värde
uppskattas till cirka 75 MSEK för ÅF.

ÅF kommer att bistå Trafikverket med kompetens inom områdena geoteknik,
bergteknik, trafikteknik, konstruktion, geohydrologi, MKB samt byggteknik.

Västlänken-projektet är en 8 kilometer tågtunnel under centrala Göteborg.
Förutom en ny centralstation kommer två nya stationer att byggas. Syftet är
främst att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Västlänken ger ökad
kapacitet för pendeltågstrafiken och ökad tillgänglighet till staden samt
minskar sårbarheten i järnvägssystemet.Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag cirka 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files