Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner betydande tunnelprojekt i Danmark

ons, 29/02/2012 - 13:00 CET
Regulatory

För mer information:

 Per Seidelin, MD ÅF HH Denmark    +45 4084 8882

 Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26ÅF Danmark har, i ett Joint-Venture med Pöyry Tyskland, tecknat ett avtal med
Femern A/S (danska Transportministerium) gällande tekniska konsulttjänster för
den 19 kilometer långa Fehmarnbelt-tunneln mellan Danmark och Tyskland.
Avtalet är värt cirka 6 MEUR för tre års konsultarbete. Avtalet innehåller även
en option om ytterligare åtta år i projektet till ett värde av 19 MEUR.
Bedömningen är att ÅF och Pöyry kommer att ha ungefär lika stora intäkter från
avtalet.
Avtalet avser främst konsulttjänster för el, system för belysning,
kommunikation, ventilation, dränering, brand, intelligent trafikledning,
trafikskyltning och vissa tekniska installationer i Control Center och
Tullstationerna.
ÅF Danmark har vunnit projektet tack vare en mycket stark referensportfölj vad
avser danska tunnel- och infrastrukturprojekt. Fehmarnbelt-tunneln kommer att
minska restiden mellan Skandinavien och Europa avsevärt.
Informationsavdelningen
ÅF ABÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files