Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner energiavtal i Sydamerika av IDB

ons, 10/04/2013 - 11:06 CEST
Regulatory

För mer information:

Sami Kangasharju, Executive Vice President, Energy Markets +34 670 260 897

Viktor Svensson, Informationschef             +46 70 657 20 26

ÅF Spanien har tecknat avtal med Inter-American Development Bank, IDB, för att
analysera förutsättningarna för ett betydande energiutbyte mellan Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador och Peru.

Avtalet är värt 1 MUSD för ÅF.

ÅF skall, tillsammans med den lokala partnern SIGLA, utvärdera de tekniska och
ekonomiska möjligheterna för att koppla samman nationella elnät samt förse IDB
med riktlinjer för hur ett sådant energiutbyte skulle struktureras och regleras.


Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag cirka 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen. 

Related files