AFRY press release generic image

ÅF vinner energikontrakt i Estland

tis, 12/14/2010 - 10:14
Regulatory

För mer information:

Eero Auranne, divisionschef Energy +358 40 3485120

Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26

ÅF är utsedd teknisk huvudkonsult vid uppbyggnaden av ett nytt "waste-to-energy"
kraftvärmeverk i staden Maardu, Estland. Beställare är det statliga
kraftföretaget Eesti Energia AS.

För ÅF är ordern värd över 1 MEUR.

Projektet kommer att involvera konsulter från ÅF i Estland, Finland och Sverige.

Anläggningen, som skall tas i drift 2013, kommer att vara den första moderna
"waste-to-energy"-anläggningen i Estland. Anläggningen kommer att hantera
220 000 ton kommunalt avfall och generera 50 MW fjärrvärme och 17 MW el.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.
Related files