Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner energikontrakt i Finland

mån, 12/04/2010 - 10:37 CEST
Regulatory

För mer information:

Eero Auranne, divisionschef Energy +358 40 348 5120

Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26


ÅF har vunnit ett kontrakt avseende tekniska konsulttjänster för ett nytt
reservkraftverksprojekt i Forssa, Finland.

Kontraktet är för ÅF värt 1,6 miljoner Euro.

Det är den finska stamnätsoperatören Fingrid som kommer att bygga ett nytt
2x120 MW gasturbinkraftverk i Forssa, Finland. Kraftverket kommer även att
användas som en del av Fingrids så kallade snabbreserv, i syfte att upprätthålla
stabiliteten i det nationella elsystemet vid eventuella störningssituationer.

ÅFs roll i projektet är att bistå kunden med teknisk konsultation (engineering),
projektledning, upphandlings- och inköpsstöd samt byggteknisk rådgivning.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Related files