Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF vinner energiprojekt i Finland

tis, 02/10/2012 - 10:30 CEST
Regulatory

För mer information:

 Jari Leskinen, Chef ÅF Finland    +358 40 348 5364

 Viktor Svensson, Informationschef   +46 70 657 20 26


ÅF Finland har tecknat avtal med Tammervoima Oy gällande tekniska
konsulttjänster för uppförandet av en ny så kallad waste-to-energy anläggning i
Tampere, Finland.

Avtalet är värt cirka 5 MEUR för ÅF - varav cirka 1 MEUR avser en option för
tjänster relaterade till idrifttagning av anläggningen.

ÅF kommer att leverera ett brett spektrum av ingenjörsstjänster, från
projekteringen av anläggningen till konsultstöd gällande strategiska
inköpsfrågor.

Tammervoima kommer att uppföra anläggningen i anslutning till Tarastenjärvi-
kraftverket i Tampere. Anläggningen kommer att kunna processa 150 000 ton
kommunalt avfall varje år såsom bränsle för omvandling till el och värme.

Projektet startar omgående och kommer att avslutas under slutet av 2015.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files